شرکت پارس کربن مهرگان با هدف استحصال روغن هیدروکربن و دوده صنعتی از بازیافت لاستیک فرسوده و مستعمل در سال 1397در اداره ثبت شرکت ملی استان فارس به شماره ثبت 49670 تاسیس گردیده و در تلاش است با توحه به اهمیت امر بازیافت و حفظ محیط زیست بتواند وظیفه کوچکی در حفظ و حراست از محیط زیست کشور عزیزمان انجام دهد و با توجه به اهمیت مواد خام و اولیه در دنیای امروز اقدامی هرچند کوچک جهت جلوگیری از خام فروشی نماید.