تبدیل استراتژی به اقدام در بسیاری از شرکت‌ها یک چالش عمده است، نه به دلیل ضعف در استراتژی خود، بلکه به ای...

ادامه مطلب

اﺻﻼح ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی، ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آزاد ﺷﺪه از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ، ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي...

ادامه مطلب

این مطلب به بررسی گزارش بین المللی اقتصاد دیجیتال (منتشرشده توسط آنکتاد) با تمرکز بر حوزه ایجاد و کسب ارز...

ادامه مطلب

1 

آدرس ارتباطی ما

 آدرس دفتر مرکزی : شیراز ، بلوار امیرکبیر ، خیابان صنعتگر ، کوچه 5 ، پلاک 4 ، ساختمان کوپال 

تلفن : 38224213 و 38224137-071

فکس :  38224213 و 38224137-071 (داخلی 5 )

موبایل  : 09128196866

ایمیل : info@parscarbon.com

شرکت پارس کربن در یک نگاه

شرکت پارس کربن  تاکنون با کارفرماهای متعددی از قبیل وزارت راه و مسکن ، نفت و گاز پارس ، نفت فلات قاره ، نفت مناطق خشکی و وزارت علوم ، شرکت گاز وزارت نیرو همکاری نموده و کماکان در تلاش است با افزایش توان خود و بکارگیری پرسنل با تجربه و جوان سهم کوچکی در آبادی و پیشرفت کشور عزیزمان ایران داشته باشد .